O namaCiljevi Udruženja su: promocija geoinformacionih tehnologija uz poštivanje načela kvaliteta i efikasnosti, povećanje broja direktnih i indirektnih korisnika geoinformacionih tehnologija, promovisanje geoinformacionih tehnologija kroz izdavačku delatnost i povećanje sadržaja o GIT na srpskom jeziku i pismu, kao i jezicima i pismima nacionalnih manjina.